Türk tabipler Birliği | muhalif sözlük
kayıt

Türk tabipler Birliği

  1. 1
    Tabipleri temsilen, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu. Hukuk barolarında yuvalanmış idealist(!) yurttaşların kanatlı yılan+asa sürümü. devlet bahçeli tarafından kapatılması talimatı verilmiştir.

    (bkz: yüce divan)
    (bkz: yüce ittifak)
    #43799 kursad | 10 ay önce